Innmelding

Kontingent 2018/2019 blir som følger:

  • Medlem (passiv /støtte): 200,-
  • Aktiv 6-12 år: 700,-
  • Aktiv 13 år og eldre 1000,-
  • Familiemedlemskap: 1.500,-(f.eks søsken + evt foreldre/støttemedlemmer. Total pris for familien er da 1.500;-)

Aktive medlemmer vil få 20% rabatt på sesongkort i Kongsberg Skisenter.

Les mer her om:
Løpererklæring
Skilisensinfo

Faktura for medlemskontingent sendes på e-post/giro.

Grunnleggende skiferdigheter er en forutsetning for å kunne delta på KFKs treninger. Det betyr bl.a framlengs og baklengs kjøring.

Kongsberg Freestyleklubb
v/Mette Evje Kjørstad
Gunnesveien 51   3618 Skollenborg

Mvh
Styret i KFK
http://www.kongsbergfreestyleklubb.no

OBS! Var du medlem forrige sesong er det ikke nødvendig å melde seg inn på nytt!

Kom gjerne med kommentarer og spørsmål.