Kontakt oss

For spørsmål om klubben og vår aktiviteter henvises til «Styre og stell» siden.

KFK har ikke en egen adresse, men denne kan brukes til innbetalinger og fakturaer;

Kongsberg Freestyleklubb
v/ Mette Evje Kjørstad
Gunnesveien 51,   3618 Skollenborg

Kontonummer: 2291.15.87037