Innmelding Nye Medlemmer Åpen

Innmelding for sesongen 2021/2022 er åpnet! 

Foreløpig har klubben fått utvidet kapasitet å kan ta imot innmeldinger.

Kontingent for 2020/2021:

  • Medlem (passiv /støtte): 200,-
  • Aktiv 6-12 år: 700,-
  • Aktiv 13 år og eldre 1 000,-
  • Familiemedlemskap: 1 500,- (f.eks søsken + evt. foreldre/støttemedlemmer. Total pris for familien er da 1 500,-)

Les mer her om:
Løpererklæring

Skilisensinfo

Faktura for medlemskontingent sendes på e-post/giro.

Grunnleggende skiferdigheter er en forutsetning for å kunne delta på KFKs treninger. Det betyr bl.a framlengs og baklengs kjøring.

Kongsberg Freestyleklubb
v/Hanne Vaadal Snipen

Mvh
Styret i KFK
http://www.kongsbergfreestyleklubb.no

OBS! Var du medlem forrige sesong er det ikke nødvendig å melde seg inn på nytt!

 

Vi bruker informasjon dere oppgir i innmelding under til å registrere i Spond App. Utover dette deles ingen personlige opplysninger til andre. 

Ved å registrere deg som medlem i Kongsberg Freestyleklubb under her aksepteres det at vi deler nødvendig info med Spond App.’

I tillegg om du er under 18år må du først gå igjennom  Løpererklæring sammen med en foresatt og du/dere bekrefter at denne er forstått og akseptert ved å sende Innmeldingen.

Kom gjerne med kommentarer og spørsmål.