Innmelding Nye Medlemmer

Innmelding for sesongen 2022/2023 er åpnet! 

Foreløpig har klubben fått utvidet kapasitet og kan ta imot innmeldinger. Innmelding gjøres via Spond.

Kontingent for 2022/2023:

  • Medlem (passiv /støtte): 200,-
  • Aktiv 6-12 år: 700,-
  • Aktiv 13 år og eldre 1 000,-
  • Familiemedlemskap: 1 500,- (f.eks søsken + evt. foreldre/støttemedlemmer. Total pris for familien er da 1 500,-)

Les mer her om:
Løpererklæring

Skilisensinfo

Faktura for medlemskontingent sendes på e-post/giro.

Grunnleggende skiferdigheter er en forutsetning for å kunne delta på KFKs treninger. Det betyr bl.a. framlengs og baklengs kjøring.

Kongsberg Freestyleklubb
v/Hanne Vaadal Snipen

Mvh
Styret i KFK
http://www.kongsbergfreestyleklubb.no

OBS! Var du medlem forrige sesong er det ikke nødvendig å melde seg inn på nytt!

 

Vi bruker informasjon dere oppgir i innmelding under til å registrere i Spond App. Utover dette deles ingen personlige opplysninger til andre. 

Ved å registrere deg som medlem i Kongsberg Freestyleklubb under her aksepteres det at vi deler nødvendig info med Spond App.

I tillegg om du er under 18år må du først gå igjennom  Løpererklæring sammen med en foresatt og du/dere bekrefter at denne er forstått og akseptert ved å sende Innmeldingen.

Innmelding via Spond