Løpererklæring

Skriv gjerne ut og gå igjennom erklæring før innmelding i klubben!

 

 

Etternavn:

 

Fornavn: Født:

 

Som utøver i Kongsberg Freestyleklubb er jeg kjent med følgende:

 

  1. Medlemskap og trening

Jeg er klar over at deltakelse på Kongsberg Freestyleklubbs  treninger krever gyldig medlemskap i klubben,

påmelding til trening og betalt treningsavgift.

 

  1. Sikkerhet og ansvar

Jeg er en ambassadør for Kongsberg Freestyleklubb og idrettslaget vårt. Derfor skal jeg på trening, under

konkurranser og i andre sammenhenger ta ansvar for det jeg sier og gjør.

 

Jeg skal oppføre meg på en måte som gjør at ledere og andre kan være stolte av meg.

 

Jeg skal vise at jeg bryr meg om de andre, og sier ifra til lederne hvis noen blir dårlig behandlet.

Her i klubben er alle like verdifulle.

 

Jeg skal høre på klubbens trenere og ledere, følge de anvisningene de gir og bidra til at våre treninger

blir kontrollert gjennomført.

 

Jeg er klar over at dersom jeg ikke følger instruksjoner fra trenere i Kongsberg Freestyleklubb kan jeg utsette

meg selv og andre for risiko.

 

Jeg erklærer at jeg vil opptre aktsomt og på en måte som ikke utsetter meg eller andre for unødvendig fare.

 

Jeg er klar over at alpin skiidrett innebærer større risiko for skader og uhell enn vanlige dagligdagse

aktiviteter, og at Kongsberg Freestyleklubbs aktiviteter og treninger inneholder flere risikoelementer enn alpin

skisport generelt.

 

Jeg vet at det er opp til meg selv å avgjøre om en øvelse er for vanskelig for meg og at jeg må ta

hensyn til egen dagsform, trening og erfaring.

 

Jeg er selv ansvarlig for at sikkerhetsutstyret mitt er i orden, samt at jeg alltid bruker hjelm, ryggplate og annet nødvendig utstyr.

 

Jeg er også ansvarlig for at mine ski og bindinger er kontrollert og passer min vekt og mine ferdigheter.

 

  1. Informasjon om aktiviteter

Før jeg ringer, sender e-post eller SMS vil jeg prøve å finne informasjon om treninger, samlinger,

konkurranser og lignende på Kongsberg Freestyleklubbs hjemmeside/facebook side.

 

  1. Diverse

Jeg er klar over at jeg og/eller mine foresatte forventes å stille opp i forbindelse med dugnader, arrangementer, innsamlinger, kjøreoppdrag med mer.

 

Jeg vil følge Kongsberg Freestyleklubbs oppfordring til alle løpere eldre enn 12 år om å tegne skiforsikring/-lisens eller tilsvarende.

 

Denne løpererklæring fratar ikke Kongsberg Freestyleklubb det alminnelige ansvar en idrettsklubb har for gjennomføring avorganisert trening og renn.

 

 

 

Sted:

 

Dato: Signatur:

 

For utøvere under 18 år: Som forelder / verge til utøveren erklærer jeg ved min underskrift å ha gjennomgått

denne erklæringen sammen med utøveren.

 

 

 

Navn forelder/verge:

 

Dato Slektskap: Signatur:

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *